Δ.Σ.

.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

.

  • Πρόεδρος: Ευανθία Νίκα-Σαμψών
  • Αντιπρόεδρος: Νικόλαος Μαλιάρας
  • Γενικός Γραμματέας: Ιωάννης Φούλιας
  • Ταμίας: Πέτρος Βούβαρης
  • Σύμβουλος: Μαρία Αλεξάνδρου
  • Σύμβουλος: Αικατερίνη Ρωμανού
  • Σύμβουλος: Κωνσταντίνος Χάρδας

.