ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

.

Εάν επιθυμείτε να εγγραφείτε ως τακτικό ή πάρεδρο μέλος στην Ελληνική Μουσικολογική Εταιρεία, παρακαλούμε κατεβάστε από εδώ την σχετική αίτηση (σε μορφή αρχείου doc), συμπληρώστε την (όχι με κεφαλαία) και επισυνάψτε την (πάλι σε μορφή doc, όχι ως pdf!) σε ηλεκτρονικό μήνυμα προς την διεύθυνση του Γραμματέα (foulias[at]music.uoa[dot]gr). Συνιστάται θερμά να μην προβαίνετε αυτοβούλως σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια (όπως π.χ. στην καταβολή συνδρομής), προτού υπάρξει περαιτέρω επικοινωνία και σχετική συνεννόηση με το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας!

    Η εξόφληση της ετήσιας συνδρομής από τα εγγεγραμμένα μέλη γίνεται με την κατάθεση του χρηματικού ποσού (50 ευρώ για τα τακτικά μέλη, 30 ευρώ για τα πάρεδρα μέλη) στον λογαριασμό με αριθμό 5026-071679-117 (ΙΒΑΝ: GR2701720260005026071679117 / SWΙFT-BIC: PIRBGRAA) που η Ελληνική Μουσικολογική Εταιρεία τηρεί υπό την επωνυμία της στην Τράπεζα Πειραιώς. Ο καταθέτης οφείλει να σημειώνει το ονοματεπώνυμό του στο οικείο πεδίο, καθώς και την λέξη «ΣΥΝΔΡΟΜΗ» ως αιτιολογία. Παρακαλείται επίσης να αποστέλλει αντίγραφο της κατάθεσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Ταμία (vouvaris[at]uom[dot]gr). Προσοχή: τυχόν επιπρόσθετα έξοδα για την πραγματοποίηση της τραπεζικής συναλλαγής βαρύνουν αποκλειστικά τον καταθέτη!

    Για κάθε άλλη απορία είτε παρατήρηση, μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε με μία από τις ακόλουθες ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

.